Certifikát - Moravská brána

Ovocné dobroty a chilli omáčky z Moravské brány

Tento certifikát opravňuje výrobce označovat certifikovaný výrobek ochrannou známkou ,,MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt" a to v souladu se ,,Zásadami pro udělování a užívání značky platnými k datu vystavení certifikátu.

Datum a místo vystavení: 16.5.2023, Hracnice

Datum ukončení platnosti: 30.4.2025

Číslo certifikátu:  18025